qcvcp9.jpg

Bạn đang xem :  Bán căn hộ chung cư Quận 9

Bán căn hộ chung cư Quận 9


Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 51m2 + 58.9m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 109,1 m2 Giá: 11 tỷ 500 triệu VNĐ Ngày đăng: 01/10/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 51m2 + 58.9m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 51m2 + 58.9m2 Vinhomes Grand Park Quận 9 Diện tích 51m2 + 58.9m2 Giá bán chưa vat là 11.5 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse ...

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 56.9m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 103,6 m2 Giá: 11 tỷ 600 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 56.9m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 56.9m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park Quận 9 Diện tích 56.9m2 + 46.7m2 Giá bán chưa vat là 11.6 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse ...

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 168m2 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: 168 m2 Giá: 19 tỷ 900 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 168m2 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S5 - 02 Dt: 168m2 Vinhomes Grand Park Quận 9 S502shxx=168 m2 giá 19,9 tỷ  Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse Vinhomes ...

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 130.5m2 + 81.3m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 211,8 m2 Giá: 26 tỷ 600 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 130.5m2 + 81.3m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 130.5m2 + 81.3m2 Vinhomes Grand Park Diện tích 130.5m2 + 81.3m2 Giá bán chưa vat là 26.6 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse ...

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 88.6m2 + 66.5m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 155,1 m2 Giá: 16 tỷ 900 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 88.6m2 + 66.5m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 88.6m2 + 66.5m2 Vinhomes Grand Park Diện tích 88.6m2 + 66.5m2: Giá bán chưa vat là 16.9 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse ...

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 143.7m2 + 70.1m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 213,8 m2 Giá: 28 tỷ 700 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 143.7m2 + 70.1m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Dt: 143.7m2 + 70.1m2 Vinhomes Grand Park Diện tích 143.7m2 + 70.1m2 Giá bán chưa vat là 28.7 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse ...

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: 104 m2 Giá: 12 tỷ 100 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S5 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9 S501shxx=104m2 giá 12,1 tỷ  Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse Vinhomes Grand Park này, em còn 1 số ...

Bán shophouse chân đế S3 - 03 Dt: 57.1m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park

Diện tích: 103,8 m2 Giá: 10 tỷ 100 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S3 - 03 Dt: 57.1m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park

Bán shophouse chân đế S3 - 03 Dt: 57.1m2 + 46.7m2 Vinhomes Grand Park Diện tích 57.1m2 + 46.7m2: Giá bán chưa vat là 10.1 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse ...

Bán shophouse chân đế S3 - 02 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: m2 Giá: 9 tỷ 907 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S3 - 02 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S3 - 02 Vinhomes Grand Park Quận 9 S3 - 02 shxx giá 9.907 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse Vinhomes Grand Park này, em ...

Bán shophouse chân đế S1 - 07 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: m2 Giá: 10 tỷ 177 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S1 - 07 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S1 - 07 Vinhomes Grand Park Quận 9 S1 - 07SHxx giá 10.177 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse Vinhomes Grand ...

Bán shophouse chân đế S2 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: m2 Giá: 16 tỷ 36 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S2 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S2 - 01 Vinhomes Grand Park Quận 9 S2 - 01 SHx giá 16.036 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh Chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse này Ngoài căn shophouse Vinhomes ...

Bán shophouse chân đế S2 - 05 Dt: 85.4m2 + 69.3m2 Vinhomes Grand Park Quận 9

Diện tích: 154,7 m2 Giá: 19 tỷ 400 triệu VNĐ Ngày đăng: 08/09/2020

Bán shophouse chân đế S2 - 05 Dt: 85.4m2 + 69.3m2 Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán shophouse chân đế S2 - 05 Dt: 85.4m2 + 69.3m2 Vinhomes Grand Park Quận 9 Diện tích 85.4m2 + 69.3m2: Giá bán chưa vat là 19.4 tỷ. Để bảo toàn giá trị shophouse dài hạn, Anh Chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( call/zalo) Để nhận thông tin vị trí chi tiết shophouse ...

Xem thêm tin khác về Bán căn hộ chung cư Quận 9

 
qcvcp36.jpg