nhabansaigon.vn.logo.6.22.jpg
nhabansaigon.vn.logo.mobi
qcvcp9.jpg

Bán The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 p20

Bán SHOP VILLA D2a-18 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 362 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

 Diện tích : 362 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

nomage

Bán SHOP VILLA D2a-18 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 362 m2, diện tích xây dựng 495 m2. Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc. Ngang 17 - 22m. Dài 22m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài ...

Bán SHOP VILLA D2a-19 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 228 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam

 Diện tích : 228 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

nomage

Bán SHOP VILLA D2a-19 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 228 m2, diện tích xây dựng 290.1 m2. Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam. Ngang 15m. Dài 16m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài ...

Bán SHOP VILLA D2a-20 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 362 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Tây Bắc

 Diện tích : 362 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

nomage

Bán SHOP VILLA D2a-20 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 362 m2, diện tích xây dựng 495 m2. Hướng cửa chính Đông Bắc - Tây Bắc. Ngang 17 - 22m. Dài 22m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài ...

Bán SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 228 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Tây Bắc

 Diện tích : 228 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

nomage

Bán SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 228 m2, diện tích xây dựng 290.1 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 15m. Dài 16m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, ...

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

 Diện tích : 294 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 294 m2, diện tích xây dựng  m2. Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc. Ngang 17-18m. Dài 17m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand ...

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 328 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc

 Diện tích : 328 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 328 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 328 m2, diện tích xây dựng 425 m2. Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc. Ngang 17m. Dài 20m. Khoảng lùi hông trái 2m. Khoảng lùi hông phải 3m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan ...

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 241 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam

 Diện tích : 241 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 241 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 241 m2, diện tích xây dựng 274 m2. Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam. Ngang 15-15.5m. Dài 15.5m. Khoảng lùi hông trái 2m, Khoảng lùi hông phải 3m, Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm.  ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài ...

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 659 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

 Diện tích : 659 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 659 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 659 m2, diện tích xây dựng 681.8 m2. Hướng cửa chính Tây Nam. Ngang 26.7 - 20.1m. Dài 29.4 - 27.3m. Khoảng lùi hông trái 2m, Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan ...

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 534 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

 Diện tích : 534 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 534 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 534 m2, diện tích xây dựng 622 m2. Hướng cửa chính Tây Nam. Ngang 15 - 16.4m. Dài 39 - 32.4m. Khoảng lùi hông trái 2m. Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

 Diện tích : 302 m2 Giá : Liên hệ VNĐ

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 302 m2, diện tích xây dựng 384 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 21m. Dài 15m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Liên kết nổi bật

Căn hộ bán - giá tốt

Nhà phố - Biệt thự