nbsg.logo2020n89.jpg
qcvcp918.jpg

Bạn đang xem Bán The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 , tại Tp Hồ Chí Minh.

Bán The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9

Bán SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 228 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Tây Bắc

SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 228 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 228 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Tây Bắc

Bán SHOP VILLA D2a-21 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 228 m2, diện tích xây dựng 290.1 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 15m. Dài 16m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, ...

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 294 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

Bán SHOP VILLA M5-46 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 294 m2, diện tích xây dựng  m2. Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc. Ngang 17-18m. Dài 17m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand ...

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 328 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc

SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 328 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 328 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc

Bán SHOP VILLA T21-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 328 m2, diện tích xây dựng 425 m2. Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc. Ngang 17m. Dài 20m. Khoảng lùi hông trái 2m. Khoảng lùi hông phải 3m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan ...

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 241 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam

SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 241 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 241 m2, Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam

Bán SHOP VILLA T3-04 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 241 m2, diện tích xây dựng 274 m2. Hướng cửa chính Đông Bắc - Đông Nam. Ngang 15-15.5m. Dài 15.5m. Khoảng lùi hông trái 2m, Khoảng lùi hông phải 3m, Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm.  ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài ...

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 659 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 659 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 659 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

Bán BT ĐL M1-08 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 659 m2, diện tích xây dựng 681.8 m2. Hướng cửa chính Tây Nam. Ngang 26.7 - 20.1m. Dài 29.4 - 27.3m. Khoảng lùi hông trái 2m, Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan ...

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 534 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 534 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 534 m2, Hướng cửa chính Tây Nam

Bán BT ĐL M1-22 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 534 m2, diện tích xây dựng 622 m2. Hướng cửa chính Tây Nam. Ngang 15 - 16.4m. Dài 39 - 32.4m. Khoảng lùi hông trái 2m. Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 302 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M2-24 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 302 m2, diện tích xây dựng 384 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 21m. Dài 15m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Bán BT ĐL M2-32 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M2-32 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 302 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M2-32 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 302 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M2-32 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 302 m2, diện tích xây dựng 384 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 21m. Dài 15m. Khoảng lùi hông trái 3m Khoảng lùi hông phải 2m,. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes ...

Bán BT ĐL M2-34 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 426 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M2-34 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 426 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M2-34 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 426 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M2-34 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 426 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang m. Dài m. Khoảng lùi hông trái m. Khoảng lùi hông phải m, Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, Anh chị quan ...

Bán BT ĐL M2-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 409 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M2-43 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 409 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M2-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 409 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M2-43 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 409 m2, diện tích xây dựng 477.8 m2.  Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam.  Ngang 15.2 - 16.5m. Dài 25m.  Khoảng lùi hông trái 3m Khoảng lùi hông phải 2m Khoảng lùi trước 3m Khoảng lùi sau 2m Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo ...

Bán BT ĐL M3-36 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 257 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc

BT ĐL M3-36 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 257 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M3-36 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 257 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc

Bán BT ĐL M3-36 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 257 m2, diện tích xây dựng 333 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc. Ngang 15m. Dài 17.9m. Khoảng lùi hông trái 2m Khoảng lùi hông phải 3m Khoảng lùi trước 3m Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Bán BT ĐL M4-01 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 349 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M4-01 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 349 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-01 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 349 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M4-01 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 349 m2, diện tích xây dựng 483 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Ngang 43913m. Dài 15m. Khoảng lùi hông trái 3m, . Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The ...

Bán BT ĐL M4-02 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 412 m2, Hướng cửa chính ĐB-ĐN-TN

BT ĐL M4-02 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 412 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-02 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 412 m2, Hướng cửa chính ĐB-ĐN-TN

Bán BT ĐL M4-02 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 412 m2, diện tích xây dựng 489 m2. Hướng cửa chính ĐB-ĐN-TN. Ngang 10.7 - 12.1m. Dài 30m. Khoảng lùi hông trái 3m. Khoảng lùi hông phải 2m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan ...

Bán BT ĐL M4-03 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc

BT ĐL M4-03 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 294 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-03 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 294 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc

Bán BT ĐL M4-03 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 294 m2, diện tích xây dựng 384 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc. Ngang 43913m. Dài 15m. Khoảng lùi hông trái 2m. Khoảng lùi hông phải 3m. Khoảng lùi trước 3m. Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị ...

Bán BT ĐL M4-05 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 234 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc.

BT ĐL M4-05 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 234 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-05 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 234 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc.

Bán  BT ĐL M4-05 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 234 m2, diện tích xây dựng 291 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Đông Bắc. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ...

Bán BT ĐL M4-07 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 300 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

BT ĐL M4-07 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 300 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-07 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 300 m2, Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam

Bán BT ĐL M4-07 Vinhomes Manhattan Quận 9. Diện tich đất 300 m2, diện tích xây dựng 384 m2. Hướng cửa chính Đông Nam - Tây Nam. Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m. Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 3133 ( ...

Bán BT ĐL M4-12 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 412 m2, Hướng cửa chính Tây Nam.

BT ĐL M4-12 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 412 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-12 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 412 m2, Hướng cửa chính Tây Nam.

Bán BT ĐL M4-12 Vinhomes Manhattan Quận 9.  Diện tich đất 412 m2, diện tích xây dựng 464 m2.  Hướng cửa chính Tây Nam.  Ngang 21.9 - 12.3m. Dài 30m.  Khoảng lùi hông trái 2m,  Khoảng lùi hông phải 2m,  Khoảng lùi trước 3m,  Khoảng lùi sau 2m.  Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 ...

Bán BT ĐL M4-26 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 513 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc.

BT ĐL M4-26 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 513 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M4-26 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 513 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc.

Bán BT ĐL M4-26 Vinhomes Manhattan Quận 9.  Diện tich đất 513 m2, diện tích xây dựng 580 m2.  Hướng cửa chính Tây Bắc.  Khoảng lùi trước 3m, Khoảng lùi sau 2m.  Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 tumm. ----- Để bảo toàn giá trị The Manhattan Vinhomes Grand Park dài hạn, Anh chị quan tâm liên hệ em Ms Phúc 0936 08 ...

Bán BT ĐL M6-03 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 394 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc.

BT ĐL M6-03 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 394 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M6-03 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 394 m2, Hướng cửa chính Tây Bắc.

Bán BT ĐL M6-03 Vinhomes Manhattan Quận 9.  Diện tich đất 394 m2, diện tích xây dựng 494 m2.  Hướng cửa chính Tây Bắc - Đông Bắc.  Ngang 25m. Dài 22.4m.  Khoảng lùi hông trái 3m,  Khoảng lùi hông phải 2m,  Khoảng lùi trước 3m,  Khoảng lùi sau 2m.  Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + 1 ...

Bán BT ĐL M6-05 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 378 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

BT ĐL M6-05 Vinhomes Manhattan Quận 9  Diện tích : 378 m2 Giá : Liên hệ VNĐ Ngày đăng: 07/11/2021

Bán BT ĐL M6-05 Vinhomes Manhattan Quận 9. Dt 378 m2, Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc

Bán BT ĐL M6-05 Vinhomes Manhattan Quận 9.  Diện tich đất 378 m2, diện tích xây dựng 494 m2.  Hướng cửa chính Tây Nam - Tây Bắc.  Ngang 25m. Dài 19.8m.  Khoảng lùi hông trái 2m,  Khoảng lùi hông phải 3m,  Khoảng lùi trước 3m,  Khoảng lùi sau 2m.  Kết cấu xây dựng 1 trệt + 2 lầu + ...Liên kết nổi bật